Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Mini clock LED matrix Arduino

1. Menu:
- Đồng hồ slide: dấu 2 chấm nháy theo giây, thay đổi số kiểu slide
- Đồng hồ small
- Cài đặt
+ Random (Sau 1h hoặc lớn hơn sẽ đổi loại đồng hồ)
+ 24h/12h
+ Auto: Bật tắt chế độ định kỳ hiển thì thời gian
+ Mode: Chọn chế độ hiển thị thời gian
Normal: Chế độ hiển thị bình thường kiểu cuốn chiếu
Scroll: Chế độ hiển thị kiểu chạy chữ
+ Đặt thời gian: sẽ hỏi có chắc muốn đặt thời gian hay ko (để tránh trường hợp đồng hồ đang chạy đúng, người ko biết bấm qua đặt thời gian sẽ làm sai giờ)
Đặt ngày
Đặt tháng
Đặt năm
Đặt giờ
Đặt phút
+ Chọn chế độ tự động chỉnh độ sáng theo cảm biến ánh sáng hay ko
+ Bright
Nếu bật chế độ tự động chỉnh độ sáng theo cảm biến ánh sáng thì cứ sau mỗi 5s, sẽ đọc thông số cảm biến ánh sáng và điều chỉnh độ sáng Matrix theo đó
Nếu ko bật chế độ tự động chỉnh độ sáng theo cảm biến ánh sáng sẽ chỉnh tăng hoặc giảm độ sáng của matrix, độ sáng này sẽ ko thay đổi suốt quá trình hoạt động
+ Thoát
2. Tính năng:
- Nút B1 sẽ hiện thị Thứ, Ngày, Tháng, Năm (Dương lịch và Âm lịch)
- Nút B2 là nút menu
- Nút B3 là nút bật tắt hiển thị LED matrix
3. Sử dụng linh kiện:
- Arduino Pro Mini
- DS1307
- Led Matrix
Contact: tastywin@gmail.com
Thank Nick Hall for your code!